Grupas

Grupas   2022./2023. m. g.

 

Grupā “Taurenītis”  izglītojamie no 5  gadu vecuma

Pirmsskolas skolotājas: Aļona Zeltābola, Elizabete Davidāne

Skolotāja palīdze: Dace Karlsone

 

Grupā “Bitīte” izglītojamie no 3 gadu vecuma

Pirmsskolas skolotājas: Inta Vite, Inese Ozoliņa

Skolotāja palīdze: Baiba Dīriņa

 

Grupā “Sprīdītis”  izglītojamie no 6  gadu vecuma

Pirmsskolas skolotājas: Aija Eglāja, Sindija Lignicka

Skolotāja palīdze: Dženeta Ramanauska

 

Grupā “Pepija” izglītojamie no 4 gadu vecuma

Pirmsskolas skolotājas: Lelde Mētere, Santa Garanča

Skolotāja palīdze: Elita Ciesmane

 

Grupā “Karlsons”  izglītojamie no 5 gadu vecuma

Pirmsskolas skolotājas: Krista Muceniece, Maira Ozola

Skolotāja palīdze: Lana Zamberga

 

Grupā “Zaķēni” izglītojamie no 6 gadu vecuma

Pirmsskolas skolotājas: Anita Konšteina, Gunita Krūmkalna

Skolotāja palīdze: Inita Peholte

 

Grupā “Ābolīši”  izglītojamie no 5 gadu vecuma

Pirmsskolas skolotājas: Valda Zariņa, Gunda Reine

Skolotāja palīdze: Ilva Rozentāle, Malda Štorha