Metodiskie materiāli

Barboletas attīstošās metodes

2020.gada 6.un 7.janvārī Kalnsētas pamatskolas pedagogi: Inese Kalneniece un logopēdes Ieva Saulesleja-Homane un Eva Kinča apguva Barboletas attīstošo metodi un turpmāk to izmantos darbā ar pirmsskolas grupu bērniem un  skolēniem.
Barboletas attīstošās metodes pamatā ir līdzsvars (darbošanās uz līdzsvara platformām), kustību koordinācija un sajūtas. Ar metodes palīdzību bērns ātrāk un produktīvāk apgūst mācību vielu, jo tiek maksimāli koncentrēta uzmanība uz notiekošo šeit un tagad. Tiek stimulētas abas smadzeņu puslodes un nodrošināta sadarbība starp abām smadzeņu puslodēm, kas nenotiek, ja bērns mācās klasiskā sēdus pozīcijā. Metodi radīja Baiba Blomniece-Jurāne 2016.g. https://barboleta.lv/
Logopēde Ieva Saulesleja-Homane  izstrādāja  metodisko materiālu logopēdijas nodarbībām darbam ar Barboletas attīstošo platformu – VĀRDI PARONĪMI. Mērķis: diferencēt īsos un garos patskaņus.  Metodiskajā materiālā ietilpst attēli un vārdi katram patskaņu pārim, koka burti (drukāti, rakstīti) vārdu salikšanai.  Norādījumi uzdevuma veikšanai.

Plašāka informācija zvanot Ievai Sauleslejai-Homanei pa tālr.: 26142536.


Metodiskais materiāls – rokasgrāmata pedagogiem darbam ar izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Autori: S. Tūbele, T. Landra, I. Šūmane, M. Burčaka, E. Laganovska, S. Kušnere, R. Vīgante.


Attīstošā spēle

Mammadaba par labajiem darbiem un meža zinību apgūšanu uzdāvināja lielisku spēli.

Spēle piedāvā atpazīt 10 Latvijā izplatītākās koku sugas pēc to stumbriem, lapām, augļiem, koksnes un to izmantošanas veida. Spēli izstrādājis RTU Dizaina tehnoloģiju institūts 2019.gadā.


Metodiskais materiāls “Skaties, domā, dari!”

Metodiskais materiāls tapis Logopēdu metodiskā darba ietvaros. Sadarbībā ar firmu “Naktsvārdi” tika izveidots koka rāmis un kauliņi. Apvienības logopēdes – Ieva Saulesleja-Homane, Inese Ķīšeniece, Maija Ķīšeniece, Elita Deičmane, Sandra Nordena, Evita Balode un Agnese Bagātā. Katra no logopēdēm izveidoja 1 attēlu karti un 3-6 uzdevumu kartes. Tika izveidoti metodiskie materiāli: “Patskaņu diferencēšana”, “Gan vajadzīgs, gan bīstams”, “Ziedi”, “Formas un krāsas”, “Transporta līdzekļi”, “Latviskās zīmes”, “Dzīvnieki”.  Uzdevumi paredzēti patskaņu, līdzskaņu diferencēšanai, uzmanības un atmiņas treniņam, skaņu analīzes un sintēzes iemaņu attīstīšanai, vārdu krājuma papildināšanai. Sīkāku informāciju par materiālu var iegūt pie logopēdes Ievas (tālr.: 26142536)
Metodiskais materiāls tika izstrādāts, aprobēts gan pirmsskolas izglītības iestādes grupās, gan skolā. Saldus novada logopēdi iepazinās ar spēli “Skaties, domā, dari! ” Kalnsētas speciālās internātpamatskolas organizētajā metodiskajā dienā 2019.gada 11.martā.


Projekta ietvaros tika izstrādāts metodiskais materiāls “Skaties, domā, dari!”. Metodiskā materiāla pamatā ir bērza saplākšņa rāmis un spēles kauliņi, kuriem vienā pusē ir cipari no 1-16, otrā pusē dažādas krāsas. Spēles sākuma pozīcijā tiek salikti kauliņi no 1-16, tad aizpildot darba kartes, otrā pusē veidojas krāsu šifrs, ko bērns izmanto darba pārbaudē. Didaktiskais materiāls trenē skaitļu virknes atcerēšanos no 1-16, krāsu nosaukumu mācīšanu/zināšanu, salīdzināšanas prasmes, smalko motoriku utml. un atbilstošo tēmu darba kartē.
Materiāla izstrādē piedalījās Kalnsētas speciālās internātpamatskolas logopēdes un jauno spēli varēs izmantot turpmākajā logopēda darbā. Izstrādātais materiāls tika aprobēts pirmsskolā un skolā.

Secinājām, ka:

  • Materiāls ir piemērots darbam  bērniem ar valodas traucējumiem;
  • Bērnos rada interesi, ir pieejams un saprotams;
  • Uzdevumi tiek pildīti ar lielāku interesi un prieku;
  • Ir nepieciešams papildināt ar citiem materiāliem, kas taps laika gaitā.

 


♦ Saldus novada mājas lapā pieejamas ir Idejas klases stundām