Darbinieki

Administrācija:

Vineta Vovere– direktore;

Anita Karlsone – direktores vietniece izglītības jomā;

Marina Bārtule  – direktores vietniece audzināšanas jomā;

Andris Reinis – direktores vietnieks saimnieciskos jautājumos.

Metodisko komisiju vadītāji:

Valodu , sociālās un pilsoniskās jomas – Inese Kociņa

Matemātikas, dabaszinātņu, tehnoloģiju jomas – Inga Dene

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas, veselības un fizisko aktivitāšu jomas – Inese Kalneniece

Izglītojamo ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem – Laila Skarpa

Profesionālo izglītības programmu – Viļuta Karlsone

Atbalsta – Elita Deičmane

Audzinātāju – Marina Bārtule 

Kalnsētas pamatskolas skolotāju kolektīvs uzsākot Jauno mācību gadu 2020./2021.

Kalnsētas un Cieceres internātpamatskolas skolotāju kolektīvs uzsākot Jauno mācību gadu 2018./2019.

Pedagogi

 

30.05.2019 Skolas pedagogi un pirmie absolventi