Izglītības programmas

Iestāde īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

Pirmsskolā

  1. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem – kods 01015611;
  2. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem – kods 01015711
  3. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – kods 01015811;
  4. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem – kods 01015311;
  5. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar redzes traucējumiem –kods 01015111

Pamatskolā

  • Speciālās pamatizglītības programmu – kods 21015811,
  • Speciālās pamatizglītības programmu  – kods 21015911.

Profesionālā pamatizglītībā

  • Mājturība, izglītības programmu  (iegūstamā kvalifikācija – mājkalpotājs; mācību ilgums – 2 gadi) – kods: 22814011;
  • Būvdarbi, izglītības programmas  (iegūstamā kvalifikācija – būvstrādnieks; mācību ilgums – 2 gadi) – kods: 22582011