Skola

Lai uzsāktu mācības piedāvātās programmās pirmsskolas un pamatizglītības programmā nepieciešams pedagoģiski medicīniskās komisijas (PMK) atzinums, profesionālai izglītības programmai apliecība par iegūto pamatizglītību.

Mācības, ēdināšana, internāta pakalpojumi ir valsts finansēti.

Piedāvā rehabilitāciju – logopēdi, psihologs, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, masieris, peldēšana, ārstnieciskā vingrošana, silto smilšu terapija un psihiatra, bērnu neirologa un acu ārsta pakalpojumus.