Karjeras nedēļa – 2022

Karjeras nedēļa 2022

Piedalīsimies 10. jubilejas gada Karjeras nedēļā š.g. 17. – 21. oktobrī, kurā šogad tiks akcentētas uzņēmējspējas.

Tēma – Uzņēmējspēju apzināšna un attīstīšana veiksmīgas karjeras veidošanā.
Sauklis – “Uzņēmējspējas – Tavas superspējas!”

Uzņēmējspējas ne tikai kā spējas un prasmes radīt, vadīt uzņēmumu, bet vairāk kā zināšanu, prasmju, attieksmju un rakstura īpašību kopums, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanai, ko sekmīgi var attīstīt skolā un ārpus skolas visos vecuma posmos.

MĒRĶI
o Saistošā veidā sniegt primārajai mērķauditorijai praktisku informāciju par uzņēmējspēju attīstīšanas nepieciešamību veiksmīgas karjeras veidošanā.
o Veicināt mērķauditoriju izpratni par saistību starp skolā apgūstamajām zināšanām, prasmēm, uzņēmējspēju attīstīšanu un karjeras veidošanu.
o Sekmēt karjeras izglītības integrēšanu mācību procesā izglītības iestādēs.

Karjeras konsultante Svetlana Olbačevska