“Sanākam, sadziedam!”

Kalnsētas pamatskolā ir uzsākta projekta “Dziedāt, spēlēt patīk man!” realizēšana. Projekta ietvaros, oktobra pirmajā nedēļā, skolēni piedalījās pasākumā klašu grupu ietvaros “Sanākam, sadziedam!” . Neviltota sajūsma un prieks ir gan jaunāko, gan vecāko klašu skolēnu acīs un sirsniņās, iepazīstoties un darbojoties ar jauniegūtajiem mūzikas instrumentiem. Vislielāko sajūsmu radīja muzicēšana ar LIETUS KOKU, UKULELI un MELODIONU. Iegādātie mūzikas instrumenti ir lielisks palīgs, veidojot skolēnu respektējošu attieksmi pret klasesbiedriem. Muzicēšana uzmundrina, priecē, nomierina un relaksē. Paldies projekta finansētājam SCHWENK Latvija.

Sagatavoja projekta vadītāja Ieva Saulesleja-Homane