Ir izstrādāts jauns metodiskais materiāls

Metodiskais materiāls tapis Logopēdu metodiskā darba ietvaros. Sadarbībā ar firmu “Naktsvārdi” tika izveidots koka rāmis un kauliņi. Apvienības logopēdes – Ieva Saulesleja-Homane, Inese Ķīšeniece, Maija Ķīšeniece, Elita Deičmane, Sandra Nordena, Evita Balode un Agnese Bagātā. Katra no logopēdēm izveidoja 1 attēlu karti un 3-6 uzdevumu kartes. Tika izveidoti metodiskie materiāli: “Patskaņu diferencēšana”, “Gan vajadzīgs, gan bīstams”, “Ziedi”, “Formas un krāsas”, “Transporta līdzekļi”, “Latviskās zīmes”, “Dzīvnieki”.  Uzdevumi paredzēti patskaņu, līdzskaņu diferencēšanai, uzmanības un atmiņas treniņam, skaņu analīzes un sintēzes iemaņu attīstīšanai, vārdu krājuma papildināšanai. Sīkāku informāciju par materiālu var iegūt pie logopēdes Ievas (tālr.: 26142536)
Metodiskais materiāls tika izstrādāts, aprobēts gan pirmsskolas izglītības iestādes grupās, gan skolā. Saldus novada logopēdi iepazinās ar spēli “Skaties, domā, dari! ” Kalnsētas speciālās internātpamatskolas organizētajā metodiskajā dienā 2019.gada 11.martā.