Karjera

  • Pedagogs- Karjeras konsultants: Svetlana Olbačevska

Karjeras nedēļa 2022

 

Piedalīsimies 10. jubilejas gada Karjeras nedēļā š.g. 17. – 21. oktobrī, kurā šogad tiks akcentētas uzņēmējspējas.

Tēma – Uzņēmējspēju apzināšna un attīstīšana veiksmīgas karjeras veidošanā.
Sauklis – “Uzņēmējspējas – Tavas superspējas!”

Uzņēmējspējas ne tikai kā spējas un prasmes radīt, vadīt uzņēmumu, bet vairāk kā zināšanu, prasmju, attieksmju un rakstura īpašību kopums, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanai, ko sekmīgi var attīstīt skolā un ārpus skolas visos vecuma posmos.

MĒRĶI
o Saistošā veidā sniegt primārajai mērķauditorijai praktisku informāciju par uzņēmējspēju attīstīšanas nepieciešamību veiksmīgas karjeras veidošanā.
o Veicināt mērķauditoriju izpratni par saistību starp skolā apgūstamajām zināšanām, prasmēm, uzņēmējspēju attīstīšanu un karjeras veidošanu.
o Sekmēt karjeras izglītības integrēšanu mācību procesā izglītības iestādēs.

Kalnsētas pamatskolas  – Karjeras izglītības  programma2.marts 2020. Iedvesmojoša lekcija jauniešiem

2.martā projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Cieceres pamatskolā un Kalnsētas pamatskolā viesojās apmācību treneris Aleksis Daume, kurš 8.-9.klašu jauniešiem atklāja jaunu pieeju, kā ieraudzīt pasauli īstajā kontekstā, saprotot, kas jādara. Aleksis lika aizdomāties par jauniešu brieduma veidošanos, kā to saprast un veicināt. Iedvesmojošās lekcijas laikā tika aizmirsts pat telefons, un tas izsaka visu! paldies Aleksim Daumem par kvalitatīvi sniegto nodarbību, savukārt jauniešiem par nodarbības augsto novērtējumu!

Izdevumi par pasākuma īstenošanu tiek segti no projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/1/001


11.novembrī Demo laboratorija Saldū

Tehnobusa mērķis ir atraktīvā un uzskatāmā veidā iepazīstināt skolu jaunatni ar modernajām tehnoloģijām, izglītības un karjeras iespējām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē un rosināt jauniešu interesi par inženierzinātnēm. Tiek attīstīta sadarbība starp izglītības iestādēm, darba devējiem un jauniešiem. Tehnobuss ir mobila ar modernām tehnoloģijām aprīkota demo laboratorija, kas ir izveidota uz 18m gara autobusa bāzes un ir aprīkota ar modernām metālapstrādes, automātikas un citām tehnoloģijām.

tehnobuss


18.oktobrī 9.klašu skolēni prezentēja dažādas profesijas.

16.oktobrī Kalnsētas pamatskolas 7.-9.klases skolēni piedalījās karjeras nedēļas pasākumā ,,Nākotnes profesijas,, kur apmeklēja Saldus novada iestādes.

Saldus maizniekā (foto no uzņēmuma arhīva).

9.klases skolēni apmeklēja Saldus pašvaldības policiju un Sātoņu dīķus. Savukārt 8.kl. bija Latvijas vadošajā kokrūpniecības uzņēmumā SIA Pata un Saldus maizniekā.

15.oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros 1.-6.klases skolēni apmeklēja Saldus novada iestādes.

2./3.klase viesojās zirgaudzētavā pie treneres Mārītes un Anitas veterinārajā klīnikā.

4./5. un 6.kl. karjeras nedēļā apmeklēja autoservisu SIA “Ards” Draudzībā, Saldus dzīvnieku patversmi un Saldus pārtikas kombinātu. Pa ceļam iepazinās ar ceļu būvniekiem. Dienā tika veikti 11,04 km.

Izdevumi par pasākuma īstenošanu tiek segti no projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.


Septembra mēnesī skolēni apkopoja to, ko viņi sagaida no skolotāja.

Arī skolotājiem bija dots uzdevums atklāt, ko viņi sagaida no skolēna un kādu vēlas viņu redzēt.