Vecākiem

Iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolas grupās

 

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Kalnsētas pamatskolas pirmsskolas iestādē


Pilnveides materiāli:


Pirmskolas logopēds

Arvien vairāk bērnu skolas gaitas uzsāk ar nopietnām logopēdiskām problēmām, ko vajadzēja labot jau bērnudārza vecumā.

Logopēdiskās problēmas bērniem bijušas visos laikos, jo tām ir arī objektīvi cēloņi (ne tikai visu jauno tehnoloģiju ienākšana bērna dzīvē, kad vecāki arvien mazāk mūsdienās pavada laiku kopā ar bērniem, lasot un sarunājoties). Iemesls tam var būt kāda pārslimota slimība grūtniecības laikā, smagas dzemdības, skābekļa bads, agrīni attīstības traucējumi, ģenētiski iedzimtas problēmas, neiroloģiskas vai citas saslimšanas, ilga knupīša lietošana, nepareizs sakodiens. Rezultātā bērns slikti runā, runas un valodas attīstība viņam norit kavēti.

Logopēds ir palīgs, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus komunikācijā.

Mēs veicam runas terapiju bērniem katru dienu.

 

Kādi ir valodas traucējumi?

 • Nepareizi izrunā skaņas, izlaiž atsevišķas skaņas vai tās aizstāj;
 • Traucēta valodas sapratne – bērns neizprot to, ko viņam saka;
 • Balss traucējumi (piemēram, ja bērns runā čukstus);
 • Runas ritma, tempa un intonācijas traucējumi (runa – ļoti ātra, tai raksturīgas norautas galotnes, aizķeršanās, atkārtojumi vai arī runa ir ļoti lēna ar nepareizu izrunu un patskaņu stiepšanu);
 • Disgramatismi (nepareizi lieto dzimtes, laikus un skaitļus, nepareiza vārdu secība teikumā,
 • nelieto prievārdus);
 • Lasīšanas un rakstīšanas traucējumi;
 • Stostīšanās.

Runas traucējuma terapija sastāda vairākas aktivitātes:

 • Sajūtu pieredzes bagātināšanu;
 • Skaņu izrunas mācīšanu, precizēšanu, diferencēšanu;
 • Artikulācijas aparāta vingrināšanu (mēlei, lūpām, mīkstām aukslējām);
 • Elpošanas un balss aparāta nostiprināšanu;
 • Pirkstu sīkās muskulatūras attīstības attīstīšanu;
 • Fonemātiskās uztveres attīstīšanu;
 • Vārda krājuma paplašināšanu, aktivizēšanu;
 • Saistītās runas veidošanu;
 • Domāšanas procesu attīstību veicināšanu

 

Ko dara pirmsskolas sociālais pedagogs?

 • Atbalsta bērnu, pedagogu, ģimeni problēmsituācijās, palīdz rast to risinājumu.
 • Sekmē  bērnu komunikācijas prasmes, prasmes risināt konfliktus, argumentējot savu viedokli un respektējot citu domas, palīdz veidot savstarpējās attiecības ar vienaudžiem, pedagogiem, ģimenes locekļiem un sabiedrību.
 • Nepieciešamības gadījumā veic individuālo darbu ar bērniem, kuriem nepieciešama konkrētu prasmju un iemaņu uzlabošana.
 • Sniedz informāciju vecākiem par viņu bērnu uzvedību.
 • Nodrošina konsultācijas vecākiem, lai palīdzētu izprast bērna izturēšanās un pielāgošanās  problēmu iemeslus.
 • Sociālais pedagogs piedalās nodarbībās un vēro bērnu uzvedību, kā veidojas viņu savstarpējās attiecības ar skolotāju, grupas biedriem. Cenšas laikus pamanīt un novērst problēmas un konfliktus.

Sociālais pedagogs ievēro profesionālās ētikas kodeksu, kas liek nodrošināt konfidencialitāti.