Darbinieki

Kalnsētas pamatskolas

 pirmsskolas pedagogu saraksts

 1. Vineta Vovere – direktore
 2. Zinta Lasmane – direktores vietn. izglītības jomā
 3. Ilze Kauliņa – audzināšanas darba koordinators
 4. Aija Eglāja – pirmsskolas pedagogs
 5. Sindija Lignicka – pirmsskolas pedagogs
 6. Inese Ozoliņa- pirmsskolas pedagogs
 7. Anita Konšteina – pirmsskolas pedagogs
 8. Inese Ķīšeniece – skolotājs logopēds
 9. Maija Ķīšeniece – skolotājs logopēds
 10. Elizabete Davidāne – pirmsskolas pedagogs
 11. Gunita Virkute – pirmsskolas mūzikas pedagogs
 12. Gunita Krūmkalna – pirmsskolas pedagogs
 13. Lelde Mētere – pirmsskolas pedagogs
 14. Krista Muceniece – pirmsskolas pedagogs
 15. Sanita Mūrniece – pirmsskolas sporta pedagogs
 16. Sandra Nordena – skolotājs logopēds
 17. Maira Ozola – pirmsskolas pedagogs
 18. Santa Garanča – pirmsskolas pedagogs
 19. Baiba Plāce– speciālais pedagogs
 20. Gunda Reine – pirmsskolas pedagogs
 21. Inta Vite – pirmsskolas pedagogs
 22. Valda Zariņa – pirmsskolas pedagogs
 23. Aļona Zeltābola – pirmsskolas pedagogs
 24. Laura Čukna – psihologs